Promoviranje rada žena na rukovodećim pozicijama u grafičkoj industriji

Prilikom zapošljavanja novih djelatnika prvenstveno smo orijentirani na odabir kandidata prema kompetentnosti, odnosno kriteriju odabira temeljem vještine i znanja, ali uvijek se nastoji uravnotežiti broj žena i muškaraca u poduzeću. S obzirom da žene i muškarci imaju različite karakteristike u radu, poželjno je imati jednaki omjer oba spola na svim radnim mjestima kao i na rukovodećim pozicijama.

Tipovi posla koji žene obavljaju mijenjaju se kako se moderniziraju industrijski procesi na tržištu. Grafička se industrija, kao i svaka druga industrija, uhvatila  u koštac sa globalizacijom na tržištu, te je rad žena u grafičkoj industriji rezultat postmodernizacijskih procesa na tržištu rada.

Udio žena na rukovodećim pozicijama u grafičkoj industriji još uvijek nije dovoljan da bismo mogli reći da je rodna ravnopravnost postignuta. Grafička se industrija, posebno tiskarstvo, oduvijek smatralo muškim zanimanjem, ali rad žena u tiskarstvu se pokazao jednako kvalitetan, ako ne i precizniji i bolji. Do kraja provedbe projekta, a i u periodu nakon provedbe, u poduzeću Sato d.o.o. provoditi će se sve potrebne mjere da se uravnoteži broj muškaraca i žena. Automatizacija grafičke i tiskarske industrije, koju omogućava i ovaj projekt,  doprinosi smanjenju rodne diskriminacije na radnim pozicijama.