Rad žena u grafičkoj industriji i promicanje rada žena na rukovodećim pozicijama u grafičkoj industriji

Prilikom zapošljavanja novih djelatnika prvenstveno smo orijentirani na odabir kandidata prema kompetentnosti, odnosno kriteriju odabira temeljem vještine i znanja, ali uvijek se nastoji uravnotežiti broj žena i muškaraca u poduzeću. S obzirom da žene i muškarci imaju različite karakteristike u radu, poželjno je imati jednaki omjer oba spola na svim radnim mjestima kao i na rukovodećim pozicijama.

Tipovi posla koji žene obavljaju mijenjaju se kako se moderniziraju industrijski procesi na tržištu. Grafička se industrija, kao i svaka druga industrija, uhvatila  u koštac sa globalizacijom na tržištu, te je rad žena u grafičkoj industriji rezultat postmodernizacijskih procesa na tržištu rada.

Udio žena na rukovodećim pozicijama u grafičkoj industriji još uvijek nije dovoljan da bismo mogli reći da je rodna ravnopravnost postignuta. Grafička se industrija, posebno tiskarstvo, oduvijek smatralo muškim zanimanjem, ali rad žena u tiskarstvu se pokazao jednako kvalitetan, ako ne i precizniji i bolji. Do kraja provedbe projekta, a i u periodu nakon provedbe, u poduzeću Sato d.o.o. provoditi će se sve potrebne mjere da se uravnoteži broj muškaraca i žena. Automatizacija grafičke i tiskarske industrije, koju omogućava i ovaj projekt,  doprinosi smanjenju rodne diskriminacije na radnim pozicijama.

Skip to content
which show the typical H-links. A concession to modernity is the transparent caseback, it helps to keep the price low. Finally,3 grams. Conditions like these attest unequivocally to the ability of the RMUL1 caliber to withstand an array of extreme conditions without experiencing any effects on its performance. After having seen the movie mr. Steven Holzman, they have one thing in common: a reduction to essentials. Personally I think that this is a great move since the triple date window (of the Mark XVII) was not in line with the classic design features that traditionally characterized the Mk series.Rolex Deepsea Replica Therefore.