Naziv projekta: Unapređenje poslovnih procesa u proizvodnji etiketa pomoću IKT tehnologije

Kratki opis projekta: Dana 14.11.2019. poduzeće SATO d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Unapređenje poslovnih procesa u proizvodnji etiketa pomoću IKT tehnologije ”, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.19.0442. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Temeljem projekta poduzeće će povećati konkurentnost kroz nabavu informacijsko-komunikacijske tehnologije. Projektom će se uvesti integrirani sustav za automatizaciju  čime će se unaprijediti slijedeći poslovni procesi u  poduzeću:: proces proizvodnje, proces prodaje, proces upravljanja rizicima, proces upravljanja imovinom i proces upravljanja ljudskim potencijalima,

Ciljevi projekta: Poslovni i marketinški ciljevi su rast konkurentnosti poduzeća, povećanje produktivnosti zaposlenih, rast broja zaposlenih kroz otvaranje jednog radnog mjesta, povećanje prihoda i izvoza, povećanje sveukupne učinkovitosti poduzeća te rast obujma poslovanja..

Očekivani rezultati projekta:

  • Porast prihoda od prodaje i prihoda od izvoza
  • Porast broja zaposlenih kroz otvaranje 1 novog radnog mjesta
  • Unapređenje poslovnih procesa

Ukupna vrijednost projekta: 1.266.420,00 Kn

EU sufinanciranje projekta:  658.538,40 Kn

Razdoblje provedbe projekta: 16. rujan 2019. do 16. ožujak 2021.

Kontakt osoba za više informacija: Ratko Habus, e-mail: ratko.habus@sato.hr tel: +385 1 3643 685

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr i https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/unapre-enje-poslovnih-procesa-u-proizvodnji-etiketa-pomo-u-ikt-tehnologije/  

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća SATO d.o.o.