Kako pripremiti file za digitalni tisak

1. Dokumet mora biti u cmyk modu : File- Document color mode -CMYK

2. Ukoliko datoteka sadrži pantone boje, mora biti iz Pantone library:

 1. Pantone solid coated za sjajne i
 2. Pantone solid uncoated za mat materijale

3. Oznaka reznog alata(štance) mora biti u SPOT boji i obavezno uključen overprint

 1. (Swatches- Create New Swatch – Color Type:Spot Color) ,
 2. (Windows -Atirbutes-Overprint Stroke)

4. Format pdf-a = veličina reznog alata (štance) + bleed 1,5mm sa svake strane

5. Kod etiketa koje sadrže elemente dorade (segmentni lak, sito lak, folija tisak, slijepi tisak...) isti moraju biti označeni SPOT bojama u overprintu

Prikaz etikete  sito laka i tiska u overprintu

 • Sito lak
 • Pantone 185 c

6. Bijelu boju (ukoliko postoji u dokumentu) definirati kao SPOT, pod nazivom HPI-White u overprintu u top layer-u.

Prikaz etikete  bijele boje i tiska u overprintu

  • BIJELA BOJA

  (HPI-White u top layeru)

 • Pantone 185 c

7. Crni tekst i barcod samo u crnoj boji (0/0/0/100)

8. Minimalna debljina linija 0,1mm za linije u pozitivu

9. Minimalna debljina linija 0,2 mm za linije u negativu

10. Fontovi u krivuljama (Type-create outlines)

11. Isključen icc profil ili isključivo isocoated_v2_eci.icc (coated fogra39)

12. Isključeni color bars, crop marks i slične oznake

SAŽETAK

– kompozitni PDF, press quality (PDF/X-1a:2001)

– CMYK+PANTONE  (bez elemenata u RGB-u)

– oznaka reznog alata u SPOT boji, obavezno overprint

– bitmape u rezolucij 300×300 dpi, minimalno 150×150 dpi

– napust (bleed) 1,5 mm sa svake strane

– veličina pdf-a = veličina reznog alata + 1,5mm sa svake strane

– kod etiketa koje sadrže elemente dorade (segmentni lak, sito lak, folija tisak, slijepi tisak…)

  isti moraju biti označeni SPOT bojama u overprintu

– minimalna debljina linija 0,08 mm za linije u 100% tonu

– minimalna debljina linija 0,18 mm za linije u rasteru

– fontovi u krivuljama

– isključen ICC profil ili isključivo ISOcoated_v2_eci.icc (Coated FOGRA39)

– isključeni color bars, crop marks i slične oznake

– crni tekst samo u crnoj boji (0/0/0/100)

– BAR-COD u crnoj ili SPOT BOJI

– bijelu boju (ukoliko postoji u dokumentu) definirati kao SPOT, pod nazivom HPI-White  u overprintu u top layer-u.