POLITIKA KVALITETE

ISO

Politika kvalitete , zaštite okoliša  tvrtke SATO d.o.o. usmjerena je prema kupcu i njegovom zadovoljstvu SATO-ovim proizvodima, prema rastu i razvoju proizvodnih aktivnosti na načelima permanentnog unapređivanja, uz istovremenu brigu o okolišu i očuvanju prirodnih resursa,te brizi za djelatnike .

Naš osnovni cilj je:

KVALITETOM I EKOLOŠKOM PRIHVATLJIVOŠĆU NAŠIH PROIZVODA/USLUGA OSIGURATI ZADOVOLJSTVO KRAJNJIH KORISNIKA NAŠIH PROIZVODA/USLUGA.

Da bismo ga ostvarili, trajno se obvezujemo:

 • zapošljavati stručne i ambiciozne zaposlenike koji će imati mogućnosti i obveze stalno se razvijati i usavršavati
 • osigurati visoku razinu svijesti i kulturu ponašanja u pogledu zaštite okoliša
 • njegovati i razvijati partnerske odnose s kupcima i dobavljačima
 • sustavno i neprekidno prepoznavati prilike kojima možemo preventivno djelovati na stalno smanjenje potencijalno negativnih utjecaja na okoliš
 • postavljati si ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve koji su bazirani na prevenciji potencijalnih problema
 • primjenjivati i stalno poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja temeljenog na zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001 i ISO 14001
 • stalno se usklađivati sa zakonskim zahtjevima iz zaštite okoliša  te nastojati biti bolji od onoga što nalažu propisi

FSC®

SATO D.O.O. JE JEDINA TISKARA U HRVATSKOJ I OKRUŽENJU KOJA MOŽE PROIZVODITI FSC CERTIFICIRANE PROIZVODE

FSC (C143147) stoji za Forest Stewardship Coucil®, odnosno vijeće  za nadzor šuma. Tvrtka SATO d.o.o. odabrala je FSC CoC (Chain of Custody) standarde* i tako prihvatila obvezu obavljanja djelatnosti procesa nabave FSC 100%, FSC Mix i FSC Recycled materijala (papira i kartona), te tisak i prodaja FSC 100%, FSC Mix i FSC Recycled etiketa, prospekta, plakata, letaka,  kupona, naljepnica, kutija, omota (za kutije, vrećice, registratore I sl.) po međunarodnim standardima čiji je osnovni cilj:

EKOLOŠKI ODGOVORNO, DRUŠTVENO KORISNO I EKONOMSKI ODRŽIVO KORIŠTENJE PROIZVODA IZ ŠUMA.

Naš osnovni cilj je smanjiti broj:

 •  ilegalno posječenih šuma,

 • šuma uzgajanih u uvjetima kršenja tradicionalnih ili ljudskih prava,

 • šuma gdje su ugrožene visoke vrijednosti očuvanja (High Conservation Value Forests HCVF),

 • šuma koje su pretvorene u plantaže ili zemljište za druge namjene,

 • šuma u kojima su unošeni GMO-i

 • te povreda bilo kojeg od temeljnih ILO konvencija kako je definirano u ILO Deklaraciji o temeljnim načelima i pravima na radu.

EcoVadis certifikat

EcoVadis je međunarodna platforma za poduzeća koja se angažiraju na

području društvene odgovornosti (DOP) i održivosti.

EcoVadisova metodologija temelji se na međunarodnim standardima održivosti (Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact, ISO

26000), a nadzire ga znanstveni odbor CSR-a (Corporate social responsibility) i stručnjaka za opskrbne lance kako bi se osigurale pouzdane procjene CSR-a.

EcoVadis promatra i ocjenjuje rad svojih članova. SATO je dobitnik priznanja „Silver Recognition Level”. Međunarodna agencija EcoVadis na taj je način procjenjivala upravljanje tvrtke na području održivosti. Na temelju ostvarenog rejtinga na području društveno odgovornog poslovanja, SATO je postigao rezultate kojima se svrstava u društvo tvrtki koje su bolje od 70% tvrtki ocjenjivanih unutar EcoVadis sustava.

Ovim certifikatom potvrđujemo svoje društveno odgovorno poslovanje. Brinemo za svoju internu i eksternu okolinu, potičemo na pozitivnu suradnju i orijentirani smo ka napretku sa težnjom da svaki segment našeg poslovanja bude održiv, transparentan i nadasve orijentiran ka profesionalizmu s ciljem zadovoljavanja svih sudionika poslovnog procesa!

Tvrtka se obvezala na daljnji razvoj s područja društvene odgovornosti i održivog razvoja, a za to EcoVadis pruža sugestivna rješenje za praćenje održivosti u globalnim opskrbnim lancima, s više od 50.000 tvrtki koje su već procjenjivane na temelju četiri ključne teme (Okoliš, Rad i ljudska prava, Etika, Održiva nabava).

Dun & Bradstreet certifikat

Certifikat bonitetne izvrsnosti jedan je od najvažnijih europskih standarda kojima se definira kvaliteta poslovanja te je međunarodno priznata oznaka poslovne izvrsnosti tvrtke. Bonitetna ocjena izvrsnosti AAA predstavlja nadprosječnu bonitetnu vrijednost poslovnog subjekta. Temeljena je na financijskim izvještajima subjekta za zadnju poslovnu godinu i predviđa sigurnost rada u sljedećih dvanaest mjeseci.

Skip to content
which show the typical H-links. A concession to modernity is the transparent caseback, it helps to keep the price low. Finally,3 grams. Conditions like these attest unequivocally to the ability of the RMUL1 caliber to withstand an array of extreme conditions without experiencing any effects on its performance. After having seen the movie mr. Steven Holzman, they have one thing in common: a reduction to essentials. Personally I think that this is a great move since the triple date window (of the Mark XVII) was not in line with the classic design features that traditionally characterized the Mk series.Rolex Deepsea Replica Therefore.