Projekt je sufinancirala Europska unija iz Mehanizma za oporavak i otpornost

Naziv projekta: Komercijalizacija inovativnog proizvoda MLC3S


Kratki opis projekta: Dana 03.05.2023. poduzeće Sato d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Komercijalizacija inovativnog proizvoda MLC3S“, referentna oznaka ugovora NPOO.C1.1.2.R2-I5.01.0256. Provedba projekta sufinancirana je putem Mehanizma za oporavak i otpornost.


Provedba ovog projekta u daljnjem razvoju poslovanja poduzeća će omogućiti ispunjavanje tržišnih zahtjeva za novim i inovativnim načinima uštede energije, širenje poslovanja na nova ciljna tržišta, uspješno praćenje trendova i tehnološkog napretka na tržištu, olakšan ulaz na inozemna tržišta kroz ispunjavanje visokih zahtjeva klijenata za maksimizacijom uštede energije.


Ciljevi projekta: pokretanje proizvodnje novih inovativnih MLC3S etiketa, rast prihoda od prodaje za 25%, prihoda od izvoza za 25%, rast kapaciteta proizvodnje i otvaranje novih radnih mjesta, jačanje konkurentnosti na europskom i globalnom tržištu, povećanje automatizacije i digitalizacije proizvodnog procesa, ekološka i resursna učinkovitost
Očekivani rezultati projekta:
– pokretanje proizvodnje novih inovativnih MLC3S etiketa
– rast prihoda od prodaje
– rast prihoda od izvoza
– rast kapaciteta proizvodnje i otvaranje novih radnih mjesta
– jačanje konkurentnosti na europskom i globalnom tržištu
– povećanje automatizacije i digitalizacije proizvodnog procesa
– ekološka i resursna učinkovitost

Ukupna vrijednost projekta: 1.194.101,90 EUR
EU sufinanciranje projekta: 690.953,59 EUR
Razdoblje provedbe projekta: 01.06.2022. do 01.06.2024.
Kontakt osoba za više informacija: Ratko Habus, mail: ratko.habus@sato.hr, tel: +385 91 2323 566
Više informacija na https://fondovieu.gov.hr/

Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.