DORADA

Doradu etiketa radimo na čak 12 najmodernijih strojeva za najzahtjevnije dizajne etiketa, a možemo ponuditi: 

vruću i hladnu foliju

3D foliju (metal doming)

sito tisak i reljefeni sito lak

slijepi tisak

automatizirana implementacija RFID čipova

segmentni lak

automatska numeracija etiketa

100%-tna inspekcija gotovih proizvoda

specijalni oblici alata za izrezivanje

segmentno uklanjanje dijela etikete

"relief" lak

segmentni sjaj

mat lak

Koristimo...

SMAG Digital Galaxie

Izazov u izradi etiketa kombinacija je složenosti grafike s mogućnošću višestruke dorade. Lakiranje, folija tisak, 3D reljefi, perla efekt, hologram, reljefni sito lak… samo su neki od elemenata dorade koji svaku etiketu mogu učiniti jedinstvenom, elegantnom, atraktivnom i superiornom na svakom tržištu.

Sve navedeno integrirano je u našim strojevima SMAG DIGITAL GALAXIE. Strojevi su tako koncipirani da mogu zadovoljiti najzahtjevnije kriterije i odgovoriti na najsloženije upite pri doradi digitalno otisnutih etiketa, a njihova multifunkcionalna konfiguracija omogućuje kompletnu izradu etikete – od tiska do finalne dorade, bez potrebe za prethodnim ili naknadnim doradama.

Ugrađene digitalne kamere kontroliraju u svakom trenutku poklapanje i kvalitetu otiska te jamče jednakost i postojanost svake otisnute etikete. Proizvodi su atraktivni i prepoznatljivi te zadovoljavaju i najsloženije zahtjeve korporativnog brandinga.