Naziv projekta: Usvajanje novih tehnologija proizvodnje u svrhu konkurentnosti na europskom tržištu

Kratki opis projekta: Dana 21.10.2021. poduzeće Sato d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Usvajanje novih tehnologija proizvodnje u svrhu konkurentnosti na europskom tržištu“, referentna oznaka ugovora KK.11.1.1.01.0386. Provedba projekta sufinancirana je putem OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU”.

Provedba ovog projekta omogućit će povećanje konkurentnosti poduzeća na europskom tržištu i povećanje tržišnog udjela, povećanje prihoda od prodaje i povećanje izvoza, digitalizacija i automatizacija proizvodnog procesa, povećanje ekološke i resursne učinkovitosti, uštede energenata i otvaranje novih radnih mjesta.

Ciljevi projekta: povećanje prihoda od prodaje za 26%, povećanje prihoda od izvoza za 26%, otvaranje 12 novih radnih mjesta, širenje na ciljanim tržištima Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke i Italije, povećanje energetske i resursne učinkovitosti, rast automatizacije poslovanja i proizvodnog procesa, digitalizacija poslovnih procesa.

Očekivani rezultati projekta:

  • Porast prihoda od prodaje
  • Porast prihoda od izvoza
  • Povećanje broja zaposlenih kroz otvaranje 12 novih radnih mjesta
  • Širenje na ciljanim tržištima Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke i Italije
  • Povećanje energetske i resursne učinkovitosti
  • Rast automatizacije poslovanja i proizvodnog procesa
  • Digitalizacija poslovnih procesa.

Ukupna vrijednost projekta: 3.685.443,46 EUR

EU sufinanciranje projekta: 995.421,03 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 30.09.2021. do 30.12.2023.

Kontakt osoba za više informacija: Ratko Habus, mail: ratko.habus@sato.hr, tel: +385 91 2323 566

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr i https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jacanje-konkurentnosti-poduzeca-ulaganjima-u-digitalnu-i-zelenu-tranziciju/

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Sato d.o.o.