Naziv projekta: Osnivanje nove poslovne jedinice poduzeća Sato d.o.o.

Kratki opis projekta: Dana 10.07.2019. poduzeće Sato d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Osnivanje nove poslovne jedinice poduzeća Sato d.o.o.“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.15.0160. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Temeljem ovog projekta ispunit će se sljedeći ciljevi poduzeća: povećanje konkurentnosti i produktivnosti poduzeća, poboljšanje tehnoloških znanja i edukacije zaposlenih, otvaranje novih radnih mjesta, stjecanje novih tehnoloških znanja, povećanje prihoda od prodaje i izvoza. Ciljne skupine projekta su kupci, dobavljači, zaposlenici i lokalna zajednica.

Ciljevi projekta: Poslovni i marketinški ciljevi su rast konkurentnosti poduzeća kroz rast prihoda od prodaje za 31%, rast prihoda od izvoza za 31%, povećanje broja zaposlenih u poduzeću otvaranjem 14 novih radnih mjesta, rast produktivnosti i konkurentnosti proizvodnje te jačanje tehnoloških znanja i educiranje ljudskih potencijala.

Očekivani rezultati projekta:

  • Rast konkurentnosti poduzeća
  • Povećanje prihoda od prodaje
  • Povećanje prihoda od izvoza
  • Otvaranje novih radnih mjesta
  • Rast produktivnosti
  • Jačanje tehnoloških znanja

Ukupna vrijednost projekta: 2.727.909,05 €

EU sufinanciranje projekta: 1.211.514,25 €

Razdoblje provedbe projekta: 01.03.2019. do 01.06.2023.

Kontakt osoba za više informacija: Ratko Habus, e-mail: ratko.habus@sato.hr, tel: +385 1 3643 685

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr  i https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/izgradnja-i-opremanje-proizvodnih-kapaciteta-msp-kk-03-2-1-15/  

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Sato d.o.o.