Javna nabava

Odazovite se našim zahtjevima za nabavu. Tražimo i nudimo dugotrajno i plodno partnerstvo.

U sklopu provedbe projekta „Osnivanje nove poslovne jedinice poduzeća Sato d.o.o.“, objavljujemo natječajnu dokumentaciju za nabavu predmeta nabave:


  • Izrada projektne prijave


Rok za predaju ponuda je 09.02 2018. u 10,00 sati na adresu Sato d.o.o. , Zagrebačka avenija 108, 10000 Zagreb

Natječajna dokumentacija:

JAVNA NABAVA DOKUMENTI


Status natječaja: ZATVOREN

Odluka o odabiru


U sklopu provedbe projekta „Jačanje konkurentnosti poduzeća Sato d.o.o. kroz ulaganje u novu tehnologiju tiskanja etiketa“,
objavljujemo natječajnu dokumentaciju za nabavu predmeta nabave:


  • Stroj za za bojenje i edukacija zaposlenika za korištenje stroja za bojanje


Rok za predaju ponuda je 12 veljača 2018. u 10,00 sati. na adresu VALZOR d.o.o., Ožujska 5, 10000 Zagreb.

Natječajna dokumentacija:

JAVNA NABAVA DOKUMENTI


Status natječaja: ZATVOREN

Odluka o odabiru


U sklopu provedbe projekta „Osnivanje nove poslovne jedinice u svrhu povećanja konkurentnosti poduzeća“,
objavljujemo natječajnu dokumentaciju za nabavu sljedećih grupa predmeta nabave:


  • Grupa 1. Stroj za prematanje, brojanje i razrezivanje etiketa i edukacija na stroju za prematanje, brojanje i razrezivanje etiketa


  • Grupa 2. Stroj za rezanje papirih jezgri (hilzni) i edukacija na stroju za rezanje papirnih jezgri (hilzni)

Rok za dostavu ponuda je 22. prosinac 2017. do 10:00 sati na adresu Sato d.o.o., Zagrebačka avenija 108, 10000 Zagreb, Hrvatska.

Natječajna dokumentacija:

Obavijest o nabavi

Dokumentacija za nadmetanjep>

Prilozi 1.-12.

Prilog 13. Ugovor


Status natječaja: ZATVOREN
Odluka o odabiru Grupa 1 i Grupa 2