Vidljivost - obavijest o dobivenoj potpori

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Unapređenje poslovnih procesa u proizvodnji etiketa pomoći IKT tehnologije

Dana 14.11.2019. poduzeće SATO d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Unapređenje poslovnih procesa u proizvodnji etiketa pomoću IKT tehnologije ”, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.19.0442. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Temeljem projekta poduzeće će povećati konkurentnost kroz nabavu informacijsko-komunikacijske tehnologije. Projektom će se uvesti integrirani sustav za automatizaciju  čime će se unaprijediti slijedeći poslovni procesi u  poduzeću:: proces proizvodnje, proces prodaje, proces upravljanja rizicima, proces upravljanja imovinom i proces upravljanja ljudskim potencijalima,

Ciljevi projekta: Poslovni i marketinški ciljevi su rast konkurentnosti poduzeća, povećanje produktivnosti zaposlenih, rast broja zaposlenih kroz otvaranje jednog radnog mjesta, povećanje prihoda i izvoza, povećanje sveukupne učinkovitosti poduzeća te rast obujma poslovanja..

Očekivani rezultati projekta:

  • Porast prihoda od prodaje i prihoda od izvoza
  • Porast broja zaposlenih kroz otvaranje 1 novog radnog mjesta
  • Unapređenje poslovnih procesa

Ukupna vrijednost projekta: 1.266.420,00 Kn

EU sufinanciranje projekta:  658.538,40 Kn

Razdoblje provedbe projekta: 16. rujan 2019. do 16. ožujak 2021.

Kontakt osoba za više informacija: Ratko Habus, e-mail: ratko.habus@sato.hr tel: +385 1 3643 685

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr i https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/unapre-enje-poslovnih-procesa-u-proizvodnji-etiketa-pomo-u-ikt-tehnologije/

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća SATO d.o.o.

Skip to content
which show the typical H-links. A concession to modernity is the transparent caseback, it helps to keep the price low. Finally,3 grams. Conditions like these attest unequivocally to the ability of the RMUL1 caliber to withstand an array of extreme conditions without experiencing any effects on its performance. After having seen the movie mr. Steven Holzman, they have one thing in common: a reduction to essentials. Personally I think that this is a great move since the triple date window (of the Mark XVII) was not in line with the classic design features that traditionally characterized the Mk series.Rolex Deepsea Replica Therefore.