Vidljivost - obavijest o dobivenoj potpori

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Jačanje konkurentnosti poduzeća Sato d.o.o. kroz ulaganje u novu tehnologiju tiskanja etiketa

Kratki opis projekta: : Dana 20.10.2017. poduzeće SATO d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Jačanje konkurentnosti poduzeća Sato d.o.o. kroz ulaganje u novu tehnologiju tiskanja etiketa“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.06.0749. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedba ovog projekta omogućit će povećanje prihoda od prodaje kroz proizvodnju novih proizvoda (rolo etikete) uz provođenje marketinških i administrativnih aktivnosti.

Ciljevi projekta: Ciljevi projekta su povećanje konkurentnosti poduzeća i povećanje zaposlenosti kroz uvođenje nove proizvodne tehnologije, zapošljavanje 2 osobe i provedbu marketinških aktivnosti.

Očekivani rezultati projekta:

  • Nabavljeni stroj za bojenje
  • Provedena edukacija zaposlenika za upotrebu nabavljenog stroja, povećanje učinkovitosti rada i veći stupanj znanja zaposlenika
  • Uvođenje nove proizvodne linije (rolo etikete)
  • Proširenje kapaciteta proizvodnje
  • Zapošljavanje 2 nova djelatnika
  • Rast prihoda od prodaje i rast tržišne svijesti o proizvodima poduzeća

Ukupna vrijednost projekta: 1.205.373,52 Kn

EU sufinanciranje projekta: 300.000,00 Kn

Razdoblje provedbe projekta: 15. rujna 2017. – 15. rujna 2018.

Kontakt osoba za više informacija: Ratko Habus, ratko.habus@sato.hr, tel.: +385 91 2323 566

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr , http://arhiva.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1276

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća SATO d.o.o.

Skip to content
which show the typical H-links. A concession to modernity is the transparent caseback, it helps to keep the price low. Finally,3 grams. Conditions like these attest unequivocally to the ability of the RMUL1 caliber to withstand an array of extreme conditions without experiencing any effects on its performance. After having seen the movie mr. Steven Holzman, they have one thing in common: a reduction to essentials. Personally I think that this is a great move since the triple date window (of the Mark XVII) was not in line with the classic design features that traditionally characterized the Mk series.Rolex Deepsea Replica Therefore.