Vidljivost - obavijest o dobivenoj potpori

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Jačanje konkurentnosti poduzeća Sato d.o.o. kroz ulaganje u novu tehnologiju tiskanja etiketa

Kratki opis projekta: : Dana 20.10.2017. poduzeće SATO d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Jačanje konkurentnosti poduzeća Sato d.o.o. kroz ulaganje u novu tehnologiju tiskanja etiketa“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.06.0749. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedba ovog projekta omogućit će povećanje prihoda od prodaje kroz proizvodnju novih proizvoda (rolo etikete) uz provođenje marketinških i administrativnih aktivnosti.

Ciljevi projekta: Ciljevi projekta su povećanje konkurentnosti poduzeća i povećanje zaposlenosti kroz uvođenje nove proizvodne tehnologije, zapošljavanje 2 osobe i provedbu marketinških aktivnosti.

Očekivani rezultati projekta:

  • Nabavljeni stroj za bojenje
  • Provedena edukacija zaposlenika za upotrebu nabavljenog stroja, povećanje učinkovitosti rada i veći stupanj znanja zaposlenika
  • Uvođenje nove proizvodne linije (rolo etikete)
  • Proširenje kapaciteta proizvodnje
  • Zapošljavanje 2 nova djelatnika
  • Rast prihoda od prodaje i rast tržišne svijesti o proizvodima poduzeća

Ukupna vrijednost projekta: 1.205.373,52 Kn

EU sufinanciranje projekta: 300.000,00 Kn

Razdoblje provedbe projekta: 15. rujna 2017. – 15. rujna 2018.

Kontakt osoba za više informacija: Ratko Habus, ratko.habus@sato.hr, tel.: +385 91 2323 566

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr , http://arhiva.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1276

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća SATO d.o.o.