Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Naziv projekta: Osnivanje nove poslovne jedinice u svrhu povećanja konkurentnosti poduzeća

Kratki opis projekta: Dana 28.08.2017. poduzeće SATO d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Osnivanje nove poslovne jedinice u svrhu povećanja konkurentnosti poduzeća“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.05.0134.

Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Provedba ovog projekta omogućit će osnivanje nove poslovne jedinice za proizvodnju etiketa s RFID labelom uz provođenje marketinških i administrativnih aktivnosti.

Ciljevi projekta: Opći Cilj projekta je povećanje konkurentnosti poduzeća kroz povećanje prihoda od prodaje i povećanje prihoda od izvoza te povećanje zaposlenosti poduzeća za 2 radna mjesta. Ostali ciljevi projekta su nabava 8 novih strojeva i opreme, uvođenje nove poslovne jedinice za proizvodnju etiketa s RFID oznakom, provođenje edukacije za korištenje novih strojeva i opreme.

Očekivani rezultati projekta: • Rast proizvodnih kapaciteta kroz nabavu novih strojeva i opreme • Unaprijeđena znanja i vještine zaposlenika • Uvedena nova poslovna jedinica za proizvodnju etiketa s RFID oznakom • Otvaranje novih radnih mjesta • Projektne aktivnosti provedene na vrijeme • Provedba projekta prezentirana stalnim i potencijalnim klijentima te široj zajednici

Ukupna vrijednost projekta: 8.025.034,83 HRK

EU sufinanciranje projekta: 3.066.245,89 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 17. listopada 2016. – 17. travnja 2018.

Kontakt osoba za više informacija: Sanja Buretić, sanja.buretic@sato.hr , tel.: + 385 1 3643685

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr i https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/kompetentnost-razvoj-msp/

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća SATO d.o.o.